Bộ Ngoại giao thông tin về 3 công dân Việt Nam thiệt mạng ở Philippines

Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: HN
Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: HN