Bầu trời Nhật Bản tím lịm kỳ dị khi siêu bão Hagibis sắp đổ bộ

Bầu trời Tokyo chuyển màu tím kỳ dị khi siêu bão Hagibis sắp đổ bộ. Ảnh: Twitter.
Bầu trời Tokyo chuyển màu tím kỳ dị khi siêu bão Hagibis sắp đổ bộ. Ảnh: Twitter.
Bầu trời Tokyo chuyển màu tím kỳ dị khi siêu bão Hagibis sắp đổ bộ. Ảnh: Twitter.
Lên top