Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bà Obama gặp bà Trump chuyển giao quyền lực đệ nhất phu nhân