Australia – Việt Nam ký Tuyên bố tầm nhìn chung về thúc đẩy quan hệ quốc phòng

Hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam – Australia ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy quan hệ quốc phòng. Ảnh: VNA.
Hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam – Australia ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy quan hệ quốc phòng. Ảnh: VNA.
Hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam – Australia ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy quan hệ quốc phòng. Ảnh: VNA.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top