Army Games 2020: Việt Nam lần đầu dự thi huấn luyện chó nghiệp vụ

Đội Việt Nam tham dự cuộc thi huấn luyện chó nghiệp vụ tại Army Games 2020. Ảnh: Sputnik
Đội Việt Nam tham dự cuộc thi huấn luyện chó nghiệp vụ tại Army Games 2020. Ảnh: Sputnik
Đội Việt Nam tham dự cuộc thi huấn luyện chó nghiệp vụ tại Army Games 2020. Ảnh: Sputnik
Lên top