Những điều chưa biết về Army Games - Hội thao quân sự quốc tế

Kíp tăng Việt Nam tham gia Army Games 2020. Ảnh: Sputnik
Kíp tăng Việt Nam tham gia Army Games 2020. Ảnh: Sputnik
Kíp tăng Việt Nam tham gia Army Games 2020. Ảnh: Sputnik
Lên top