Anh công bố dự luật chính của Brexit

Cuộc bầu cử sớm mà bà Theresa May kêu gọi hồi tháng trước khiến bà mất thế đa số trong Quốc hội, đồng thời khơi lại cuộc tranh luận về bản chất của Brexit. Ảnh: Metro
Cuộc bầu cử sớm mà bà Theresa May kêu gọi hồi tháng trước khiến bà mất thế đa số trong Quốc hội, đồng thời khơi lại cuộc tranh luận về bản chất của Brexit. Ảnh: Metro
Cuộc bầu cử sớm mà bà Theresa May kêu gọi hồi tháng trước khiến bà mất thế đa số trong Quốc hội, đồng thời khơi lại cuộc tranh luận về bản chất của Brexit. Ảnh: Metro

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM