“Nồi đồng cối đá”

Cối đá dùng để giã.
Cối đá dùng để giã.
Cối đá dùng để giã.
Lên top