Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Món chim chằng nghịch

Chim chàng nghịch hay còn gọi là gà nước vằn. Ảnh: birdwatchingvietnam.
Chim chàng nghịch hay còn gọi là gà nước vằn. Ảnh: birdwatchingvietnam.