Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Viên chức Việt Nam:

Ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt, hạn hán 800 triệu đồng