Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trao quà hỗ trợ cho đồng bào Rục tại Quảng Bình