Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TNLĐ 04: “Mong con mình được nhận vào làm ở mỏ”