Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Rạng Đông trao 1.200 suất quà đến trẻ em nghèo