Ông Nguyễn Sự dành tiền thưởng huân chương tặng chị bán vé số