Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Nguyễn Sự dành tiền thưởng huân chương tặng chị bán vé số