“Mẹ sẽ sống để thấy được nơi con cùng đồng đội yên nghỉ”