Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lời hứa cuối cùng của liệt sĩ Gạc Ma