LD1691: Bị hành hung khi đi bán vé số, gia đình một phụ nữ lâm cảnh đường cùng