LD1690: Mẹ già bất lực nhìn 5 con tâm thần sống lay lắt qua ngày