Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LD1690: Mẹ già bất lực nhìn 5 con tâm thần sống lay lắt qua ngày