Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

LD1792:

Gia cảnh khó khăn, một công nhân gặp nguy sau tai nạn giao thông