LD1792:

Gia cảnh khó khăn, một công nhân gặp nguy sau tai nạn giao thông