Cty Hồng Thắng thông qua Quỹ TLV hỗ trợ bà con vùng lũ 200 triệu đồng

Trao quà ủng hộ anh Hà Văn Vân. Ảnh: Lê Hoàng
Trao quà ủng hộ anh Hà Văn Vân. Ảnh: Lê Hoàng
Trao quà ủng hộ anh Hà Văn Vân. Ảnh: Lê Hoàng
Lên top