Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bà con Việt kiều tại Ucraina ủng hộ tiền xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma