Vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em

Có tới hơn 4.000 trẻ em tại Việt Nam bị xâm hại tình dục chỉ trong vòng 2 năm

HOA LÊ |

Theo thống kê của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chỉ trong vòng 2 năm, từ 2014 - 2016, có tới hơn 4.000 trẻ em tại Việt Nam bị xâm hại tình dục. Trong đó, 80% nạn nhân là trẻ em nữ, các trẻ từ 13 - 16 tuổi chiếm nhiều nhất trong tổng số này.