USS Grayback

Tìm thấy tàu ngầm Mỹ mất tích cùng 80 thuỷ thủ sau 75 năm

Khánh Minh |

Một chiếc tàu ngầm Mỹ trong Thế chiến II mất tích đã được tìm thấy ngoài khơi Okinawa, Nhật Bản sau 75 năm.