Trương Trọng Nghĩa

Dự thảo Luật Trồng trọt: “Tìm được miếng đất không bị dư lượng hóa chất là cả vấn đề”

Xuân Hải - Lê Phương |

Chiều 23.5, các đại biểu QH thảo luận tại tổ về dự án Luật Trồng trọt. Đa số ý kiến bày tỏ lo ngại về vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vô tội vạ, dư lượng hóa chất, quy hoạch treo,…