Thông tư số 21/2014/BGDĐT

Đừng biến môi trường giáo dục thành chợ sách

Lê Thanh Phong |

Dù niên học mới đã đi qua gần một tháng, nhưng câu chuyện về mua sách giáo khoa và các loại sách tham khảo vẫn “nóng” trên các kênh thông tin. Các nhà kinh doanh sách đang tìm mọi cách tiếp cận với các trường học để bán sách. Nhiều phụ huynh lên tiếng cho rằng, họ bị ép phải mua sách, phục vụ cho việc kinh doanh của những người đầu tư lĩnh vực này.

Bộ GDĐT yêu cầu thanh tra việc học sinh phải mua sách tham khảo kèm SGK

Đặng Chung |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ yêu cầu giám đốc các sở GDĐT cần tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc trang bị sách giáo khoa (SGK) và sách tham khảo cho học sinh.