Thành lập mới doanh nghiệp

Khánh Hòa: Thành lập mới 1.433 doanh nghiệp

Phương Linh |

Đây là con số được lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư Khánh Hòa thông tin vào chiều 9.10 tại hội nghị gặp các Doanh nhân, Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10 do UBND tỉnh tổ chức.

126.859 doanh nghiệp thành lập mới năm 2017

Minh Hạnh |

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KHĐT), trong tháng 12.2017, số doanh nghiệp (DN) được thành lập mới là 10.814 với số vốn đăng ký là 164.092 tỉ đồng. Nâng tổng số DN quay trở lại hoạt động cả năm 2017 là 26.448. Số lao động đăng ký của các DN thành lập mới là 96.306 lao động (tăng 8,7%).