Têt Sum vầy tỉnh Bắc Ninh

Ấm áp “Tết Sum vầy- mừng Xuân, ơn Đảng” tại Bắc Ninh

Quế Chi – Hải Nguyễn |

Tối 29.12, tại Khu công nghiệp Yên Phong 1 (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh),  Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy- mừng Xuân, ơn Đảng”.