Ấm áp “Tết Sum vầy- mừng Xuân, ơn Đảng” tại Bắc Ninh

Đồng chí Vũ Đức Đam – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đồng chí Vũ Đức Đam – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đồng chí Vũ Đức Đam – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top