Sửa đổi Luật Dầu khí

Quy trình đầu tư chậm, mỗi ngày tàu khoan đợi ngoài khơi có thể tiêu tốn hàng trăm nghìn USD

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, đầu tư thượng nguồn trong các dự án dầu khí là đầu tư rủi ro. Vì thế, quy trình đầu tư phải nhanh chóng, mỗi ngày, tàu khoan đợi ngoài khơi có thể tiêu tốn hàng trăm nghìn USD.

Khai thác tận thu dầu khí chỉ giao cho PVN thực hiện

Nhóm PV |

Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) quy định việc khai thác tận thu chỉ giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thực hiện. Đồng thời quy định trách nhiệm của Bộ Công Thương nghiên cứu xây dựng, ban hành, hướng dẫn về định mức chi phí, định mức kinh tế, kỹ thuật cho điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.

Sửa Luật Dầu khí: Để hợp đồng dầu khí tăng khả thi và phù hợp với thực tiễn

ANH HUY |

Trong sửa đổi Luật Dầu khí, hợp đồng dầu khí là một nội dung quan trọng nhận được sự quan tâm rất lớn của cơ quan quản lý, nhà làm luật, các chuyên gia, doanh nghiệp. Bởi đây là văn bản pháp lý quan trọng gắn liền với quá trình triển khai các hoạt động dầu khí. Đến nay, dự thảo Luật đã tiếp thu, sửa đổi nhiều vấn đề trong hợp đồng dầu khí, nhận được sự đồng thuận cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục xem xét, chỉnh lý để dự thảo Luật tăng tính khả thi, đi vào cuộc sống và không tạo ra những rào cản mới.

Xuất - nhập dầu khí: Đặc biệt chú ý vấn đề an ninh năng lượng quốc gia

Vương Trần |

TS Nguyễn Minh Phong cho rằng, Luật Dầu khí (sửa đổi) cần thiết kế luật theo tư duy tăng thu hút đầu tư, nhà đầu tư trong thăm dò khai thác dầu khí. Đồng thời, cần làm rõ các khái niệm về áp dụng chính sách ưu đãi trong hoạt động xuất - nhập dầu khí. Trong đó, đặc biệt chú ý tới vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Từng bước làm chủ công nghệ, kỹ thuật phát triển nền công nghiệp dầu khí

Nhóm PV |

Đại biểu cho rằng, dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) cần thiết kế một số điều quy định về đào tạo, chuyển giao công nghệ và các cơ chế, chính sách cụ thể đối với nhà thầu khi tham gia hoạt động dầu khí Việt Nam để chúng ta từng bước làm chủ công nghệ, kỹ thuật phát triển nền công nghiệp dầu khí.

Xem xét chức năng giám sát của PVN để không "vừa đá bóng, vừa thổi còi"

Nhóm PV |

Thảo luận về Luật Dầu khí sửa đổi, Đại biểu Quốc hội cho rằng cần làm rõ vai trò giám sát của PVN, không có chuyện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lại đi giám sát các hoạt động của chính mình.

Sửa đổi Luật Dầu khí sẽ giải quyết 6 nhóm chính sách đã được thông qua

Phạm Đông |

Theo Bộ Công Thương, việc xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) là hết sức cần thiết, nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước. Từ đó loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư, góp phần cải thiện mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.