Quản gia cao cấp

Quản gia cao cấp có mức thu nhập lên đến 65 triệu đồng/tháng

HẠNH AN |

Với mức thu nhập lên đến 65 triệu đồng/tháng, vị trí quản gia cao cấp vẫn khó tuyển dụng và được cho là khoảng trống trong thị trường lao động hiện nay.