Phòng truyền thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Khánh thành Phòng Truyền thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Minh Phương |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành Phòng Truyền thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam ngày 20.7.