Nợ gia đình

Bất chấp đang gánh "khoản nợ lớn", Đông Hùng nhận đóng học phí cho 3 em nhỏ

Bích Ngọc |

Bất chấp việc đang phải gánh một số tiền nợ lớn cho gia đình nhưng Đông Hùng vẫn nhận đóng tiền học phí trong vòng 1 năm cho 3 em nhỏ ở Phú Thọ.