Na Chí Lăng

3 quả na Chi Lăng được trả giá gần 160 triệu đồng

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - 3 quả na (na dai, na bở và na nữ hoàng) đặc biệt, trồng ở huyện Chi Lăng được trả giá với số tiền lên đến 159 triệu đồng.