mô hình quản trị đại học

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chuyển thành Đại học Kinh tế TPHCM

Thanh Chân |

Ngày 18.11, Trường Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển từ Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế TPHCM (UEH). Quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ kí ngày 4.10.