Miễn tiền sử dụng đất

Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất

Trang Thiều (T/H) |

Căn cứ theo Điều 11, 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở.

Những trường hợp được giảm tiền sử dụng đất

Trang Thiều (T/H) |

Tiền sử dụng đất là một trong những khoản tiền phải nộp khi được cấp sổ đỏ hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp được miễn, giảm.

5 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất người dân nên biết

Khương Duy |

Nghị định 45/2014/NĐ-CP đã quy định chi tiết về các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất.