5 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất người dân nên biết

Nhà nước miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư. Ảnh minh họa: Gia Miêu
Nhà nước miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư. Ảnh minh họa: Gia Miêu
Nhà nước miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư. Ảnh minh họa: Gia Miêu
Lên top