Lương kế toán trường học

Trường hợp kế toán trường học được miễn thực hiện chế độ tập sự

HẠNH AN |

Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến chế độ tập sự và xếp lương cho kế toán trường học đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Lương thấp, kế toán trường học xoay đủ nghề kiếm sống

Trà My - Vân Trang |

Với mức lương thấp, không phụ cấp, xoay sở đủ mọi nghề tay trái, nhiều kế toán trường học chạnh lòng ví mình là "con ghẻ" của ngành giáo dục.