Lương hưu hàng tháng

Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 3,7 triệu đồng, lương hưu nhận bao nhiêu

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là nữ, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 37 năm, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 3,7 triệu đồng thì tiền lương hưu và trợ cấp một lần của tôi được tính thế nào?

Bình quân tiền lương 3,5 triệu đồng, lương hưu hàng tháng bao nhiêu?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 30 năm, là nam, nghỉ hưu tháng 11.2023 khi hơn 60 tuổi 9 tháng, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 3,5 triệu đồng/tháng thì lương hưu hàng tháng của tôi được tính thế nào?

Nghỉ hưu tháng 12.2022, nhận lương hưu bao nhiêu?

Minh Hương |

Ông Hoàng Tuấn hỏi: Tôi sinh năm 1967, tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 33 năm, tôi nghỉ hưu tháng 12.2022 thì lương hưu tính thế nào?

Đóng bảo hiểm xã hội 22 năm, nghỉ hưu sớm được nhận lương hưu bao nhiêu?

Minh Hương |

Ông Văn Quý hỏi: Tôi sinh tháng 5.1967, đủ điều kiện nghỉ hưu sớm 5 năm so với quy định. Tôi nghỉ việc hưởng lương hưu tháng 12.2022, tham gia bảo hiểm xã hội 22 năm. Vậy lương hưu hàng tháng của tôi bao nhiêu?

Tỷ lệ lương hưu hằng tháng của lao động sinh năm 1973 muốn nghỉ hưu sớm

Minh Hương |

Bà Lan Anh hỏi: Tôi sinh tháng 1.1973, bị suy giảm khả năng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội 22 năm. Nếu tôi muốn nghỉ hưu trước 5 năm thì vào thời điểm nào tôi được nghỉ hưu, lương hưu do nghỉ hưu sớm được tính thế nào?

Lương hưu 3-4 triệu đồng/tháng có giúp người cao tuổi tự chủ cuộc sống?

Minh Hương |

Lương hưu ở mức 3-4 triệu đồng/tháng, với nhiều người lao động sau nghỉ hưu, khoản tiền này giúp họ tự chủ trong cuộc sống và không phải phụ thuộc nhiều vào con cái.

Lương hưu của lao động sinh năm 1962, đóng bảo hiểm xã hội 20 năm

Minh Hương |

Ông Trần Nam hỏi: Tôi sinh tháng 7.1962, đóng bảo hiểm xã hội 20 năm, đủ điều kiện nghỉ hưu vào tháng 5.2023. Vậy lương hưu hàng tháng của tôi bao nhiêu?

Cách tính lương hưu của đại tá Quân đội

Minh Hương |

Ông Văn Thành hỏi: Tôi là đại tá Quân đội, năm nay 56 tuổi, sẽ nghỉ hưu vào năm 2023, tham gia bảo hiểm xã hội 33 năm. Vậy, tỷ lệ lương hưu hàng tháng của tôi được tính thế nào?

Đóng bảo hiểm xã hội 35 năm, lương hưu của người lao động có được tối đa?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là nam, đóng bảo hiểm xã hội 35 năm, sẽ nghỉ hưu tháng 10.2023 khi đủ điều kiện hưởng lương hưu. Vậy lương hưu hàng tháng của tôi bao nhiêu?

Lương hưu hằng tháng của người lao động sinh năm 1967 muốn nghỉ hưu sớm

Minh Hương |

Ông Hoàng Nguyên hỏi: Tôi bị suy giảm khả năng lao động 65%. Tôi sinh tháng 5.1967, nghỉ hưu sớm 5 năm vào tháng 12.2022, đóng bảo hiểm xã hội 25 năm, tôi nghỉ hưu khi 55 tuổi 6 tháng. Vậy lương hưu hằng tháng của tôi bao nhiêu?

Lương hưu hằng tháng của người lao động nghỉ hưu trước 5 năm

Minh Hương |

Bà Ngọc Phương hỏi: Tôi là nữ, suy giảm khả năng lao động 63%, sinh tháng 4.1972, nghỉ việc hưởng lương hưu tháng 1.2023 khi 50 tuổi 8 tháng. Tôi có 27 năm đóng bảo hiểm xã hội. Vậy lương hưu hằng tháng của tôi bao nhiêu?

Lương hưu của người lao động đóng bảo hiểm xã hội 23 năm

Minh Hương |

Bà Trang Nguyễn hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội 23 năm, đủ tuổi nghỉ hưu từ tháng 12.2022. Vậy lương hưu hàng tháng của tôi bằng bao nhiêu phần trăm mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội?

Nghỉ hưu tháng 11.2022, người lao động nhận lương hưu bao nhiêu?

Minh Hương |

Bà Nguyễn Lan hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội 36 năm, sinh tháng 2.1967. Tôi nghỉ hưu vào tháng 11.2022 thì tôi được nhận lương hưu mỗi tháng là bao nhiêu %?

Lương hưu hàng tháng của người lao động đóng bảo hiểm xã hội 25 năm

Minh Hương |

Bà Hạnh Ngân hỏi: Tôi làm việc trong điều kiện lao động bình thường, có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội. Tôi sinh tháng 5.1967, vậy tôi sẽ nghỉ hưu vào thời điểm nào và lương hưu hàng tháng của tôi bao nhiêu?

Lương hưu 2-4 triệu đồng/tháng, người già không dám mơ đến viện dưỡng lão

Minh Hương |

Nghỉ hưu đã gần 30 năm, lương hưu chỉ vỏn vẹn 2-4 triệu đồng, với nhiều người già, viện dưỡng lão là điều xa xỉ.