LĐLĐ huyện Lạng Giang

Tin hoạt động Công đoàn ngày 24.10.2018

PV |

LĐLĐ tỉnh Nam Định: Tuyên truyền pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho công nhân; LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trong công nhân lao động;...