Hội tương trợ công nhân

Bù đắp cho gia đình có người thân là công nhân qua đời vì COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Từ năm 2002, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) đã phát động và thành lập nên “Hội tương trợ gia đình Changshin”. Đợt dịch vừa qua, khi Công ty đã có 14 công nhân qua đời do mắc COVID-19 đã được Hội này hỗ trợ với số tiền gần 300 triệu đồng/người. Ngoài ra, những công nhân khác qua đời vì các lý do khác cũng được nhận số tiền tương tự.