Bù đắp cho gia đình có người thân là công nhân qua đời vì COVID-19

Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (thứ 2 từ phải qua) trao hỗ trợ cho gia đình công nhân. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (thứ 2 từ phải qua) trao hỗ trợ cho gia đình công nhân. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (thứ 2 từ phải qua) trao hỗ trợ cho gia đình công nhân. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top