giảm tiền điện cho khách hàng

Giảm hơn 83 tỉ đồng tiền điện cho 300.000 khách hàng những ngày dịch

PHÚC ĐẠT |

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế ủng hộ 400 triệu đồng, giảm hơn 83 tỉ đồng tiền điện cho 300.000 khách hàng giữa mùa dịch COVID-19.

Ninh Bình: Giảm 10- 20% giá điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ và Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Công ty Điện lực Ninh Bình đã triển khai việc giảm từ 10 đến 20% giá điện và tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.