Đại hội công đoàn lần thứ 18

Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ 18 sẽ diễn ra vào tháng 1.2018

Trần Tuấn |

Chiều 5.12,Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã làm việc để góp ý về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.