Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ 18 sẽ diễn ra vào tháng 1.2018

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XVIII. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XVIII. Ảnh: Báo Hà Tĩnh