Cục phó đi mua đất

Vụ Cục phó bị mất gần 400 triệu: Chưa kịp mua đất đã bị mất tiền!

THÔNG CHÍ |

Trả lời họp báo về vụ việc bị mất trộm tiền của cá nhân mình, chiều 3.10, lần đầu tiên ông Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động môi trường Nguyễn Xuân Quang cho biết, ông mang tiền cá nhân đi công tác với dự định vào Long Thành (Đồng Nai) mua đất. Tuy nhiên, chưa kịp mua đất đã bị mất tiền.