Vụ Cục phó bị mất gần 400 triệu: Chưa kịp mua đất đã bị mất tiền!

Ông Nguyễn Xuân Quang. Ảnh: PLO.
Ông Nguyễn Xuân Quang. Ảnh: PLO.
Ông Nguyễn Xuân Quang. Ảnh: PLO.