Chuyện cười cổ nhân

Đặc trưng ngôn ngữ và cách hành văn một thời qua bộ ba cuốn sách xưa

ngọc dủ |

Bộ sách "Chuyện đời xưa" - "Chuyện giải buồn" - "Chuyện cười cổ nhân" quy tụ tác giả là 3 nhà văn hóa, nhà ngôn ngữ học uy tín của hai thế kỷ trước, giới thiệu nhiều chuyện kể dân gian đặc sắc giàu ý vị, góp công lớn trong việc phổ biến chữ Quốc ngữ và gìn giữ văn hóa Việt Nam.