Chung cư hạng sang

Đâu chỉ đất đai, mà căn hộ cũng đang bị thổi giá… lên mây

Thế Lâm |

Trong báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng gửi lên Quốc hội khóa XIV, tình trạng đầu cơ thổi giá nhà đất để thu lợi bất chính  được nêu ra như một tồn tại trong công tác quản lí xây dựng và thị trường bất động sản.