Cán bộ y tế Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc chi viện thêm cán bộ y tế vào TP.HCM chống dịch

Thu Hiền |

Ngày 27.8, Sở Y tế Vĩnh Phúc tổ chức lễ xuất quân tiễn 20 cán bộ y tế lên đường tới TP.HCM hỗ trợ chống dịch COVID - 19, nâng tổng số cán bộ của tỉnh trợ giúp công tác chống dịch tại TP.HCM lên 80 người.