Bơ vơ

LD 23072: Mất mẹ, 2 con thơ đói khổ bơ vơ

Hà Anh - Quỳnh Chi |

Từ ngày mất mẹ, bố sức yếu, hai đứa trẻ như cây cỏ mọc hoang, tha thẩn chơi với nhau, trời giá rét nhưng các cháu đi chân trần...